سایه روشن همیشه جذابه

سوژه بین دوربین و منبع نور

پاسخی بگذارید